Hlavná stránka

 • Hurá, prázdniny!

 • DEŇ DETÍ 🥳

  Vážení rodičia, milí žiaci, 🥳

  zajtra 1.6.2021 je MDD. Z tohto dôvodu vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou pre všetky triedy.    
  Obedy a ŠKD sú zabezpečené ako bežný vyučovací deň. 
   

 • PONIKE, PONIKE...!

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Po minuloročnom úspešnom Na panské... bude v týždni od 31.5. do 4.6.2021  ďalšie netradično-tradičné vyučovanie pod názvom: PONIKE PONIKE...!

  Počas tohto týždňa budeme do seba nasávať čo najviac informácii a vedomostí o našom regióne. Hlavné témy: príroda okolia Poník, kultúrne bohatstvo, slávni rodáci, gastronómia, architektúra spôsob obživy.  

  Týždeň vyvrcholí 4.6.2021 rôznymi aktivitami, ako napr.: vyšívanie krivou ihlou, ponický kroj, hra na heligónke, Úsmevné údolie Štefana Žáryho. V tento deň prídeme do školy oblečení v kroji (tí, ktorí máme kroj).

  Ostatní si dajú na seba nejaký folklórny prvok – chlapci napr. biele tričko s pierkom/stuhľom, dievčatá napr. stuhu do vlasov.

  Podrobnejšie informácie získate u triednych učiteľov.    

 • LETNÁ ŠKOLA malých bádateľov


  Vážení rodičia!

  Máme pre vás ponuku Letnej školy ( ak opatrenia dovolia)  v čase letných prázdnin od 1. do 8. júla 2021, t. j. päť pracovných dní.

  Prázdninová škola bude prebiehať formou denného tábora v čase od 8,00 – 16,00 hod.

  Predpokladaná cena 70 €.( Cena závisí od počtu prihlásených detí).  Nezahŕňa stravu, nakoľko ju nevieme zabezpečiť z dôvodu organizovania celodenných výletov.

  Do tábora sa môžu prihlásiť aj žiaci z II. stupňa.

  Záväznú prihlášku žiadajte od p.u. Kružliakovej a p.u. Jaššákovej ( 1. stupeň), alebo si ju vytlačte (viď. nižšie). Príhláste sa čím skôr, nakoľko počet detí je obmedzený (koniec mája).

  Zmena programu vyhradená.

  prihlaska_letna_skola_

 • Škola otvára brány

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   

  testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od 3.5.2021 už nie sú potrebné.

  Žiak pri nástupe do školy sa bude preukazovať potvrdením o bezinfekčnosti.

  Vyhlasenie_zak.zastupcu_dietata-ziaka_o_bezinfekcnosti.pdf

   

   

 • Kontakty na učiteľov

  Mailové kontakty na učiteľov

  riaditeľ: Mgr. Mária Janovčíková:  janovcikova.maria@zsponiky.sk

  zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Balleková: ballekova.m@gmail.com

  Mgr. Katarína Králiková: kralikova.katarina@zsponiky.sk

  Mgr. Emília Kružliaková: kruzliakovae@gmail.com

  Mgr. Janka Stachová: jstachova1@gmail.com

  Mgr. Barbora Emilová: emilova.zsponiky@gmail.com

  Mgr. Matúš Palovič: matus.palovic@gmail.com

  Mgr. Lucia Talánová: luciapavlovcikova@gmail.com

  Mgr. Janka Badáni: janabad178@gmail.com

  Mgr. Zuzana Tučeková: zuzka01@gmail.com

  Mgr. Michaela Kutelyová: misikutely@gmail.com

  Mgr. Stanislav Maskaľ: maskal@centrum.sk

  PhDr. Mária Palovičová: marikapalskola@gmail.com

  Mgr. Andrea Jaššáková: a.jassakova@gmail.com

  Ing. Denisa Škutová: denisa.skutova@gmail.com

  Mgr. Peter Kevický: kevicky.peter@gmail.com

  Mgr. Mária Janovčíková, ml.: maria.janovcikova@gmail.com

   

 • Vznik tejto www stránky

  Vznik tejto www stránky
  Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
  Družstevná 201, Poniky
 • +421 048 4193700

Fotogaléria