Hlavná stránka

 • Lyžiarsky kurz ⛷️🌞❄️

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz ⛷️🌞❄️.

 • MATEMATICKÝ klokan

 • ⛄️❄️🎁🎄🎅

 • Polročné prázdniny nebudú...Nevadí.

  V Ski Tále si môžu všetci žiaci základných a stredných škôl v nedeľu 5.2.2023 užiť "polročnú lyžovačku" za zvýhodnenú cenu 10€!

 • VIANOČNÝ KONCERT

  Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách a obec Poniky  Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert.

  Koncert sa bude konať  9. decembra  2022 (piatok) v Evanjelickom  kostole v Ponikách o  17.00 hod. 

  Svojou účasťou, dobrovoľným vstupným a nákupom výrobkov na vianočných trhoch finančne podporíte žiakov našej školy.  

  Tešíme sa na Vás. 

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

 • Týždeň zdravej výživy :)

 • "Biela pastelka"

  Radi pomáhate?

  Zapojte sa s nami do aktivity 

  "Biela pastelka"

   Únia nevidiacich a slabozrakých "Biela pastelka" je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

 • Plenárne zasadnutie ZRPŠ - 22.9.2022 o 17.00hod

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2022 o 17.00 hod v estetickej učebni.

  Po plenárnom zasadnutí prebehnú triedne schôdzky rodičov.

  Vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie rady školy, na zasadnutí rodičov prebehnú aj voľby zástupcov rodičov do rady školy z navrhnutých kandidátov za každú triedu. Aby voľby prebehli v prvom termíne Vás žiadame o účasť na tomto plenárnom zasadnutí ZRPŠ. Za každú triedu budú navrhnutí dvaja kandidáti, z ktorých si budete vyberať svojich zástupcov. Z navrhnutej kandidátky budú do rady školy zvolení traja členovia zástupcov rodičov.

   

  Mgr. Mária Janovčíková

  riaditeľka ZŠ s MŠ Š.Žáryho, Poniky

 • Informácia - Školská jedáleň

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2022 o 8.00hod. vo vestibule školy.  

  UPOZORNENIE: Dňa 5.9.2022 nebude v prevádzke školské stravovanie a ŠKD. Prevádzka školského stravovania a ŠKD začne 6.9.2022. (ranný klub o 6.30hod.)

 • Poškoláčik - školský časopis

  školský rok 2021/2022

   

 • OZNAM - riaditeľské voľno

  15. 6. 2022

  OZNÁMENIE o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

  u d e ľ u j e

  dňa 15. júna 2022 (streda)

  riaditeľské voľno, platí pre žiakov ZŠ, ŠKD a deti materskej školy.

                                                                                         Mgr. Mária Janovčíková
                                                                                                            riaditeľka ZŠ s MŠ,  Š. Žáryho, Poniky

 • LETNÁ ŠKOLA MALÝCH BÁDATEĽOV - program

 • LETNÁ ŠKOLA

  prihláška letná škola​​​​​​​

 • Školské ovocie 🍎🍐🍊🍇🍒🍓

  V rámci projektu "Školské ovocie" do ktorého je naša škola zapojená, bude dňa 

  23.05.2022 v našej škole ochutnávka ovocia, ktorá je realizovaná prostredníctvom firmy Valman.

 • Oznam - Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1.ročníka 

 • OZNAM voľné pracovné miesto PA

  3. 1. 2022

  Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

 • Spolu múdrejší II

  1. 10. 2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štefana Žáryho
  Družstevná 201, Poniky
 • +421 48 419 37 00 - sekretariát ZŠ
  +421 911 367 858 - ŠKD
  +421 911 490 052 - jedáleň

Fotogaléria