Hlavná stránka

Rada školy

Zloženie Rady školy

 

Ak chcete poslať svoje návrhy alebo pripomienky pre Radu školy pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách, urobte tak na mailovú adresu: radaskoly@zsponiky.sk

Predseda Rady školy:  

Pavol Lomen
 

Zástupcovia rodičov:

 • Kristína Bagačková - MŠ
 • Mgr. Alena Urbanová - ZŠ
 • Ing. Ivana Šatková Klembasová - ZŠ
 • Mgr. Jana Vyšná - ZŠ 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Michaela Kutelyová - ZŠ
 • Janka Kohútová - MŠ


Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

 • Zuzana Dupačová


Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Ing. Vladimír Farkaš
 • Bc. Pavol Ondrejko
 • Ing. Michal Suchý PhD.
 • Pavol Lomen

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štefana Žáryho
  Družstevná ulica 201, Poniky
 • +421 48 419 37 00 - sekretariát ZŠ
  +421 911 367 858 - ŠKD
  +421 911 490 052 - jedáleň

Fotogaléria