Hlavná stránka

 • Európsky deň jazykov

  Koniec septembra sa na "starom kontinente" už tradične spája s oslavou Európskeho dňa jazykov.

  Tento týždeň si ho pripomíname aj my prostredníctvom piatich jazykových výziev.

   

   

  ťdňová jazyková výzva 25. – 29. septembra

   

  Pondelok: Napíš nákupný zoznam (10 – 15 položiek) v cudzom jazyku – odovzdaj mi podpísané

   

  Utorok: Počítaj od 10 do 0 v troch rôznych cudzích jazykoch v priebehu 1 minúty – naživo v mojej prítomnosti, prípadne mi pošli video záznam na edupage

   

  Streda: Zisti, koľko jazykov dokopy ovládajú všetci učitelia v škole. Ktorý z nich dokáže povedať ľúbim ťa v najväčšom počte cudzích jazykov? – získané informácie mi odovzdaj v angličtine

   

  Štvrtok: Rozprávaj sa s 1 vyučujúcim /-ou len v cudzom jazyku, prípadne uskutočni v tento deň telefonický / online hovor v cudzom jazyku – zdokumentuj videom

   

  Piatok: Mini kvíz o európskych jazykoch (oplatí sa prečítať túto nástenku, googliť na internete) a na záver mi napíš krátky odkaz, ktorá výzva bola pre teba naj  -lepšia, -ťažšia, -zaujímavejšia, prečo?

   

   

 • Výchovný koncert - Očová, Očová...pán Anton Budinský 🎷🎺🎶🪕🪈🥁🪇

 • Milí žiaci, vážení rodičia

  Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023 o 8.00hod. vo vestibule školy.  

  UPOZORNENIE: Dňa 4.9.2023 nebude v prevádzke školské stravovanie a ŠKD. Prevádzka školského stravovania a ŠKD začne 5.9.2023. (ranný klub o 6.30hod.)

 • Vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2022/2023

  Umiestnenie tried:

  1.       4. ročník 36,63kg/na žiaka

  2.       5.ročník 21,08kg/na žiaka

  3.       3.ročník 19,63kg/na žiaka

   

  Umiestnenie jednotlivcov: 

  1. Timotej Murín. 4.ročník (108kg)

  2. Hlaváč Radoslav, 3.ročník (104kg)

  3. Mráz Jakub, 8. ročník (95kg)

   

 • Plavecký výcvik na našej škole 🏊‍♂💪😎 👍

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik na našej škole 🏊‍♂💪😎 👍.

 • PRIHLÁŠKA na Letnú školu malých bádateľov 3.-7. júl 2023 😎🌞

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDzupki8ae0bYUV0Z-iWTETj_6FpW-mKJvQCZ4l8TlqxVMRw/viewform?usp=send_form

 • Denný tvorivý tábor v Dúbravici

  Denný tvorivý tábor Kultúrna dedina a deti: Letom svetom z Dúbravice

  kde : periférne kultúrne centrum Škôlka v Dúbravici

  kedy: od 31.7. do 4.8.2023 

  pre koho: pre deti od 6 do 11 rokov

  cena: 99 €/ dieťa/ týždeň zahŕňa lektorské poplatky, materiál, občerstvenie (teplý obed), úrazové poistenie detí

  Program bude počas celého dňa od 8:00 do 16:30 hod.

  Prihlasovanie: do 15. 6. 2023 na info@perifernecentra.com alebo na t.č. 0904 414 312 

  Čo: Tvorivé aktivity budú viesť skúsené lektorky, decká čakajú výtvarné experimenty a zážitkové tvorenie aj s umelcami z rôznych oblastí. V rámci témy Letom svetom z Dúbravice sa zameriame na mapovanie rôznych miest na Zemi, budeme sa venovať výrobe máp a cestovného denníka, podnikneme výlety do okolitej krajiny a čaká nás mnoho zábavných aktivít, múdrostí a veselostí.

  FB udalosť: https://www.facebook.com/events/550068727334789

 • MDD 😎🎈

  Vážení rodičia, milé deti !

   

  Občianske združenie „Ponickje deti“, Rada školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Ponikách  v spolupráci s Obcou Poniky  Vás pozýva na akciu pri príležitosti MDD, ktorá sa uskutoční za každého počasia dňa 3. júna 2023 so začiatkom o 10.00 hod. na ihrisku pri Obecnom úrade v Ponikách. Ponúkame Vám rôzne zaujímavé disciplíny a mnoho iných zábavných aktivít. O občerstvenie pre deti je postarané.  Prosíme rodičov, aby doprevádzali svoje ratolesti.

   

  Tešíme sa na Vás !

   

 • Škola v prírode 3. a 4. ročník 🍈 - Krahule 🌞

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode 3. a 4. ročník 🍈 - Krahule 🌞.

 • Ponuka

  Atraktívna ponuka pre žiakov ZŠ a MŠ 

 • Obedy zadarmo - informácia pre rodičov

  Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

  o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

   

  S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

   

  Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed - doplatok za stravu je 0,30€ za každý deň (19x0,30=5,70€mesačne)
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

   

  V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že: 

   

  • rodič je povinný svoje dieťa vyhlásiť z obeda v prípade neúčasti na vyučovaní, inak tento obed bude hradiť v plnej výške dotácie
  • réžijný poplatok zostáva nezmenený t.j. 4€ mesačne (informácia pre nových stravníkov)
  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

   

  [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

   

  S úctou vedenie školy.

 • ZBER PAPIERA

  POZOR! POZOR! 📢 - KAŽDÝ KTO PRINESIE 30KG PAPIERA DOSTANE ŽOLÍKA 🥳

 • Veľkonočné prázdniny 🐣🐇🐥🐰

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 6. apríla 2023 (štvrtok) a končia 11. apríla 2021 (utorok)


  Do školy opäť nastupujeme v stredu 12. apríla 2023.

 • Obedy zadarmo - informácia pre rodičov

  Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

  o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

   

  S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

   

  Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed – doplatok za stavu v Mš  je 0,30€ za každý deň t.j.  19x0,30=5,70€ mesačne
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

  V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • rodič je povinný svoje dieťa vyhlásiť z obeda v prípade neúčasti na vyučovaní, inak tento obed bude hradiť v plnej výške dotácie
  • réžijný poplatok zostáva nezmenený t.j. 4€ mesačne (informácia pre nových stravníkov)
  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

  Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť najneskôr v termíne do 12.04.20223 triednemu učiteľovi žiaka.  V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

   

  !!!Návratku je potrebné vyplniť aj keď sa Vaše dieťa nebude stravovať v školskej jedálni!!!

   

  V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

   

  [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

   

  Na stiahnutie: Navratka.pdf

   

   úctou vedenie školy.

   

   

 • Dnes je SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME 💙

  Ľudia s autizmom žijú aj medzi nami a spektrum autistického centra je veľmi rozsiahle.

  Aby sa im lepšie medzi nami fungovalo, snažme sa s nimi komunikovať priamo, jednoznačne a bez obrazných a viacvýznamných pomenovaní.

  Viac sa o tom porozprávame zajtra v škole. 

  Ako prejav solidarity sa v pondelok 3.4. oblečme do MODREJ farby 💙 - farby komunikácie.

 • Zápis do 1.ročníka 🏫🎒📚✏️🎨

 • Deň otvorených dverí 🏫🖋️🧮📚🌞

 • NEZABUDNITE UŽ SA TO BLÍŽI - MŠ V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY

  KEDY: 29.3.2023 CEZ 3-4 HODINU

  KDE: ESTETICKÁ MIESTNOSŤ V ZŠ

 • Beseda s pani Alicou Frühwaldovou

  Zajtra - 8.3.2023 sa tešíme na besedu

  s pani Alicou Frühwaldovou o jej knihe

  O koľko lásky som prišla.

  Vítaní sú aj rodičia našich žiakov. Po besede je možné si knihu kúpiť za zvýhodnenú cenu.

 • Karneval 🎭

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval 🎭.

  Dnešný karneval v obsadení všetkých možných aj nemožných postáv. Výborné sme sa zabavili. 🎭👹👺😷🥸

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štefana Žáryho
  Družstevná 201, Poniky
 • +421 48 419 37 00 - sekretariát ZŠ
  +421 911 367 858 - ŠKD
  +421 911 490 052 - jedáleň

Fotogaléria