Hlavná stránka

Poplatky za školskú jedáleň

         

       

        Strava:  0,00€  (žiaci I. aj II.stupňa) 
             pozn.: zákonný zástupca dieťaťa – žiaka musí mať uhradené všetky pohľadávky za stravu z predchádzajúceho obdobia (boli posielané SMS)

             Úhrady vykonávať na č. účtu: SK52 5600 0000 0012 5531 0005 (do poznámky uviesť meno dieťaťa)

           ____________________________________________________________________________________________

        Režijné náklady ŠJ:  4€/mesačne, je potrebné uhradiť jednorázovo do 30.09.2023 v sume 16€,  variabilný                       symbol: 09122023

           Úhrady vykonať na č. účtu: SK83 5600 0000 0012 5531 4006 (do poznámky rezia SJ a meno dieťaťa)

 

       Žiadame rodičov, aby deti odhlasovali zo stravovania vždy do 15:00 hod deň vopred, najneskôr               však do 7:00 hod ráno na č.tel.: 0911 49 00 52 - SMS. Po tomto čase už nebude možné dieťa                  vyhlásiť.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

!!!!UPOZORNENIE!!!!

Rodič je povinný svoje dieťa vyhlásiť z obeda v prípade neúčasti na vyučovaní. Inak bude tento obed hradiť v plnej výške dotácie. Dotáciu na stravu je možne poskytnúť len prípade, ak sa dieťa zúčastnilo vyučovania a obed bude odobratý v ŠJ. 

STRAVA od 1.9.2023 - dotácia na sa poskytuje vo výške (Info ŠJ + Žiadosť o poskynutie dotácie na stravu):  

Žiak I.stupeň  - 2,10€/deň (deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania)

Žiak II.stupeń - 2,30€/deň (deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania) 

 

 

RÉŽIA - nezmenená 

Suma 4€/mesačne uhradiť: 

v septembri - 16€ (9-12mesiac)

v januári - 24€ (1-6mesiac)

Réžiu - uhradiť na číslo účtu: SK83 5600 0000 0012 5531 4006 (do poznámky rezia SJ) 

 

 

 


 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štefana Žáryho
    Družstevná 201, Poniky
  • +421 48 419 37 00 - sekretariát ZŠ
    +421 911 367 858 - ŠKD
    +421 911 490 052 - jedáleň

Fotogaléria